بیوگرافی شیطان

بیوگرافی شیطان

شیطان، نخستین كسى بود كه بعضى كارها را مرتكب شد و پیش از او كسى آنها را انجام نداده بود. و آنها از این قرارند:

اولین كسى كه قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت: من از آتشم و او از خاك در حالى كه آتش از خاك بالاتر است .(۱)

اولین كسى كه در پیشگاه با عظمت الهى تكبر نمود و به دستور خالق خود عمل نكرد.(۲)

اولین كسى كه كه معصیت و نافرمانى خدا را كرد و آشكارا با او مخالفت نمود.(۳)

500x375_1440279547562028

اولین كسى كه به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر كسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریك مى شود.(۴)

اولین كسى كه كه قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى كنم .(۵)

شیطان اولین كسى است كه صورت هاى مجسمه و بت را ساخت

اولین كسى كه نماز خواند و یك ركعت آن چهار هزار سال طول كشید.(۶)

اولین كسى كه غنا و آواز خواند، همان زمانى كه آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد.(۷)

اولین كسى كه نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گریه كرد.

اولین كسى كه لواط كرد آنگاه که به میان قوم لوط آمد.(۸)

اولین كسى كه دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند.

اولین كسى كه دستور ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این كه موهاى اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از بین ببرند.(۸)

اولین كسى كه دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقیس را آزمایش كند.(۹(

اولین كسى كه عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد!

اولین كسى كه به خداى خود اعتراض كرد.(۱۰)

اولین كسى كه شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق كرد.(۱۱(

اولین كسى كه كه سحر و جادو كرد و آن دو را به مردم یاد داد.(۱۲)

اولین كسى كه براى زیبایى ، زلف گذاشت .(۱۳)

اولین كسى كه شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق كرد.

اولین كسى كه نقاشى كرد و چهره كشید.(۱۴)

اولین كسى كه آتش حسدش شعله ور شد.(۱۵)

اولین كسى كه به ناحق مخاصمه و جدال كرد.

اولین كسى كه خداى تعالى به او لعنت نمود( و از ناراحتى فریاد كشید.(۱۶)

اولین كسى كه به خدا كفر ورزید.(۱۷)

اولین كسى كه گریه دروغى نمود.(۱۸)

اولین كسى كه عبادت و خلقت خود را ستود.

اولین كسى كه صورت هاى مجسمه و بت را ساخت .(۱۹)


پی نوشت ها:
۱٫ اعراف (۷)، آیه ۱۲.
۲٫ تفسیر قمى ، ص ۳۲، بحار، ج ۶۰، ص ۲۷۴؛ المیزان ، ج ۸، ص ۵۹.
۳٫  حجر(۱۵)، آیه ۳۱.
۴٫  طه (۲۰)، آیه ۲۰.
۵٫  اعراف (۷)، آیه ۲۱.
۶٫  نهج البلاغه ، خطبه قاصعه .
۷٫  تفسیر عیاشى ، ج ۱، ص ۴، بحار، ج ۶۰، ص ۱۹۹، ۲۱۹.
۸٫ علل الشرایع ، ج ۲، ص ۲۳۳، بحار، ج ۹۳، ص ۳۰۶.
۹٫  بحار، ج ۱۴، ص ۱۱۲.
۱۰٫ سوره نمل ، آیه ۴۴.
۱۱٫ كتاب سلیم بن قیس .
۱۲٫ بقره (۲)، آیه ۱۰۲.
۱۳٫ كتاب ابلیس ، ص ۱۶۴ و ۱۶۵.
۱۴٫ مكاسب ، شیخ انصارى ، مكاسب محرمه .
۱۵٫ در المنثور، ج ۱، ص ۵۱؛ خصال ، ج ۱، ص ۵۰؛ بحار، ج ۶۰، ص ۲۲۲ و ۲۸۱.
۱۶٫  ص (۳۸)، آیه ۷۸.
۱۷٫  ص (۳۸)، آیه ۷۴.
۱۸٫ تفسیر عیاشى ، ج ۱، ص ۴۰؛ خصال ؛ ج ۱، ص ۵۰؛ بحار، ج ۶۰؛ ص ۱۹۹، ۲۱۹.
۱۹٫ مائده (۵)، آیه ۸۹

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!