پیشگویی امام صادق(ع) در مورد شهر قم و ظهور امام زمان(عج)

با مقایسه مقام حضرت معصومه(س) با حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: شباهت نام این دو مقام بزرگوار بسیار جای تأمل دارد چرا که نمی توان متصور شد اهل بیت(ع) نام فرزندان خویش را بدون حساب انتخاب کرده باشند.

ادامه مطلب